Jacht Sint-Hubertus

 
00:00
Egelsvennen 68
2400 Mol
0473434593
vincent.bastiaens@telenet.be

 

Geschiedenis Jacht Sint Hubert Rozenberg

De oudste vereniging van Mol sinds 1835 bestaat heden 180 jaar.

Ontstaan uit mensen van de wijk Rozenberg welke het wild opjoegen/tracken zodat de rijke jagers het wild in hun richting kregen om het dan te af te schieten. Vandaar de benaming trackers IJacht vereniging.

St. Hubert Rozenberg. De vereniging kreeg dan een gedeelte van de buit en konden dan feesten. Het lokaal moest op de Rozenberg zijn en is dat tot op heden nog. ( Volkshuis ) Om in het bestuur te fungeren moest je rechtstreekse afstammeling zijn van de Fam. Frederickx alias de Van Dams en bestond uit de Hoofdman Deken genoemd. Een Prins en een Prinses, schatbewaarder, een Secretaris en enkele leden. Versterkt met een Politie commissaris en enkele agenten welke ongeregeldheden uit de weg werkten.

In 2002 na het overlijden van de deken wijlen Theo Celen heeft Bertrand Bastiaens het voorzitterschap overgenomen als nog enig restend bestuurslid, en lid sinds 1985. In de statuten stond dat er niet meer dan 99 leden mochten zijn zodat er een wachtlijst werd bijgehouden . De vereniging had in de tijd ook een eigen quadrille de welke in de jaren 1987 terug was aangeleerd. Sindsdien wordt ook terug een meiboom geplant op de Rozenberg.

De echte en originele standaard sinds 1835 wordt nog steeds meegedragen.  De vlag nu meer dan 75 jaar oud en gemaakt ter gelegenheid van het 100 jaar bestaan is een pronkstuk. Enige jaren geleden was de vereniging op sterven na dood.  Ouderen werden niet meer vervangen niemand had nog interesse, tot op een moment dat een paar leden hun schouder onder de oudste vereniging van Mol gingen zetten en het leden aantal terug brachten op 54 personen waarvan enkele kinderen zodat het voortbestaan gegarandeerd is.

Lang was ook de jacht een gerenommeerde club in het gebeuren van de Lichtstoet van de Rozenberg en is dat nog tot op heden.

 

datum publicatie: 31 oktober 2014

bron: Betrand Bastiaens

 


 

 

Lied_der jacht "St. Hubert" Mol.

 

Refrein.

En wij laten zien dat we jagers zijn .

Laat ons marcheren, te samen zweren .

Zolang de jacht er zal bestaan ,

Van altijd mee aan 't jagen te gaan .

 

1.

Over honderdtachtig jaren ,

Kregen onze vaderen in 't gedacht ,

Van ene maatschappij te baren ,

Zij kreeg de naam van katersjacht ,

Daarom vrienden laat er u niet toe dwingen ,

Van te samen een loflied te zingen ,

Laat ons zingen ja verheugd en blij ,

Lang leven onze schone jagersmaatschappij ,

 

2.

Nu over de jacht ook eens gesproken ,

Als wij zijn op on zen toer ,

Dan door bos en hei gekropen ,

Als de jager zit zich op loer,

En komt er dan een haasje afgelopen ,

Dat beestje moet het met de dood bekopen .

En zien we hem dan rollen op de grond ,

Dan dansen en dan springen wij er allemaal in 't rond ,

 

3.

Wij trekken door velden en Bossen en hagen

en al het wild dat moet er af ,

Nooit zijn wij vermoeid van 't jagen ,

als wij maar horen pief poef paf ,

Daarom vrienden , ge moet u niet generen ,

als wij zijn aan het trakteren .

Als wij hebben , ja dan ons getal ,

Dan trekken we samen allen naar het bal .

 

4.

En op het bal ik 1aat het u weten ,

dat is daar ook geen kattenstront .

Het wordt daar ook niet gemeten ,

wij drinken ons buikske daar goed rond ,

En op het bal ziet men ook aardige dingen ,

bijzonder in het dansen en in 't springen ,

Ja dat gaat daar soms 20 wonderschoon ,

in 't dansen ook spant onze maatschappij de kroon,

 

 

Lied der jacht in pdf formaat: www.tvmol.be/doc/pdf/141104_Lied_der_jacht_Sint_Hubert_Mol.pdf

 

 

Overzicht van activiteiten

Tijdstip Activiteit Plaats
23/04/2016 - 18:30 Meiboomplanting Rozenberg 152
22/04/2016 - 19:00 Meiboomplanting Rozenberg 152