Provincie Antwerpen is SDG Pioneer

Provincie Antwerpen is SDG Pioneer Foto: Koen Fasseur
maandag, 4 juli, 2022

Verenigde Naties erkennen rol provincie Antwerpen

Op 29 juni ontvingen eerste gedeputeerde Luk Lemmens en griffier Maarten Puls uit handen van Peter Wollaert (CIFAL) namens de Verenigde Naties de erkenning als SDG Pioneer. Deze beloning komt er omdat de provincie Antwerpen heel wat stappen heeft gezet met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s.

De provincie slaagt er immers in om in alle onderdelen van het bestuur met de SDG’s te werken. Het gaat hierbij om concrete keuzes en acties van de provincieraad en de deputatie, maar ook van alle medewerkers. Grote en kleine keuzes dus, vanuit alle hoeken van onze organisatie!

“Onze recente personeelsbevraging maakte duidelijk dat het werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s onze provinciale medewerkers motiveert en verbindt. Dat bevestigt dat onze keuze om werk te maken van de SDG’s de juiste is”, stelt eerste gedeputeerde Luk Lemmens.

Concrete acties van de provincie Antwerpen

• Met het provinciehuis en vele andere provinciegebouwen toont de provincie zich een duurzame bouwheer. Met de keuzes om de fietsparking te delen met buurtbewoners en van het park rond het provinciehuis een ontmoetingsplek te maken gingen we nog een stap verder.
• We maakten een ambitieus klimaatplan (www.planvandaag.be ) en ondersteunen lokale besturen om mee de SDG’s te realiseren.
• We kiezen voor een duurzaam aankoopbeleid, ook inzake ICT, en delen ook hier onze expertise met lokale besturen.
• We stimuleren onze medewerkers om zich duurzaam naar het werk te verplaatsen, leggen fietsostrades aan en stimuleren bedrijven om het woon-werk verkeer te verduurzamen.
• We bieden kwalitatief technisch onderwijs aan, op maat van de arbeidsmarkt, en doen ook extra inspanningen om het betaalbaar te houden.
• We ondersteunen innovatie in de landbouwsector en de zorgsector

Hierbij betrekken we heel wat partners en al onze interne stakeholders. Deze aanpak in de breedte en met zoveel betrokkenen is uniek, zo vindt men ook bij de Verenigde Naties. Peter Wollaert, UNITAR fellow en algemeen directeur CIFAL Flanders stelt: “De Provincie Antwerpen is een schoolvoorbeeld van het organisatiebreed werken met de SDG’s om te komen tot een impactvolle duurzaamheidstransitie, intern en maatschappelijk." Alex Mejia, director UNITAR voegt hieraan toe: "De Provincie Antwerpen is een geëngageerde co-realisator van de 17 werelddoelen en verdient het om het UNITAR SDG Pioneer-certificaat te ontvangen."

Meer info: 
Provincie Antwerpen
Bron: 
Provincie Antwerpen