Neteland fietste voor Bike For Life 2,5 keer “rond de wereld”!

Neteland fietste voor Bike For Life 2,5 keer “rond de wereld”! Foto: Regio Neteland
woensdag, 15 november, 2023

In voorbereiding van het themajaar “Neteland fietsregio” in 2023 deden de vijf gemeenten van Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar), het samenwerkingsverband én de politiezone Neteland mee aan “Bike for Life”.

Daarmee stimuleerden ze het fietsgebruik bij hun eigen medewerkers en bovendien brachten ze een aardige som bijeen voor de strijd tegen vervoersarmoede.

Tijdens de actieperiode van Bike For Life van 3 tot en met 31 oktober waren er maar liefst 19 regendagen, maar toch namen de collega’s van Neteland en van de politiezone dapper de fiets. Dit leverde 13.940 ritten op! Die afstand wordt beschouwd als 2,5 keer de omtrek van de Aarde. Dat is een verdubbeling van het aantal ritten van vorig jaar!

De opbrengst van € 5000 gaat integraal naar ‘Een fiets voor iedereen’, het goede doel van de Fietsersbond. In het voorjaar van 2023 zullen we samen met Fietsersbond, de welzijnsschakels en fietsbiebs uit onze gemeenten een concreet project definiëren waarbij we mensen in vervoersarmoede op weg helpen met een fiets.

We willen ook graag al de deelnemers bedanken om mee te werken aan dit initiatief. Dit toont opnieuw dat Neteland een warm hart heeft: een hart voor de fiets, een hart voor duurzame mobiliteit, een hart voor mensen in armoede … en een hart voor haar fantastische medewerkers!

Bron: 
Regio Neteland