MooiMol op je bord: laatste sessie groot succes. Wat nu?

donderdag, 23 juni, 2022

MooiMol op je bord: laatste sessie groot succes. Wat nu?

Dinsdag 21 juni vond de laatste participatieve sessie van ‘MooiMol op je bord’ plaats in Zaal ’t Getouw. De deelnemers kregen een presentatie over de eerste krijtlijnen van de Molse voedselstrategie uitgewerkt op basis van de input van de twee voorgaande sessies. Daarna ging iedereen aan de slag. De deelnemers konden aanduiden welke doelen in de voedselstrategie zij het belangrijkste vinden. Daarna formuleerden ze haalbare acties om die doelen te bereiken. Bedankt aan alle deelnemers voor jullie deelname, betrokkenheid en waardevolle input!

Op het eind van de avond, en dus het einde van de drie sessies, haalden we 2 duidelijke en mooie resultaten:

1. Een akkoord over de krijtlijnen van de Molse voedselstrategie

2. Een reeks haalbare acties om de doelen in de voedselstrategie te behalen

Wat nu?

In de zomervakantie wordt alle input verwerkt. In september nodigen we alle deelnemers uit voor een netwerkmoment waarop we de voorlopige resultaten terugkoppelen. In een latere fase volgt een algemene presentatie voor alle inwoners. Tussendoor gaan we samen aan de slag met de geformuleerde acties.

MooiMol op je bord?

Onze gemeente wil investeren in een verbinding tussen producent en consument en het duurzamer maken van het lokale voedselsysteem. Hiervoor organiseerden we denksessies. Tijdens de denksessies wilden we:

·         kennis delen,

·         ervaringen uitwisselen,

·         informeren wat er leeft binnen de verschillende groepen,

·         bekijken wat er bestaat in onze gemeente,

·         bekijken hoe we bestaande initiatieven kunnen versterken

·         een sterk netwerk uitbouwen rond ons lokaal voedselsysteem.

Meer info: 
Bron: 
SCHEPEN VOOR SAMENLEVINGSOPBOUW EN LANDBOUW LIEVE HEURCKMANS