Laatste kans voor groepsaankoop hemelwaterput en sanering stookolietank

woensdag, 25 mei, 2022


PERSBERICHT VAN SCHEPEN VOOR MILIEU EN ENERGIE FREDERIK LOY

 

Laatste kans voor groepsaankoop hemelwaterput en sanering stookolietank

 

Dit is je laatste kans om in te schrijven voor de groepsaankoop voor een hemelwaterput, eventueel in combinatie met de sanering van je stookolietank. Wil je enkel je stookolietank laten saneren? Ook dit kan via een aparte groepsaankoop.
De gekozen firma’s vind je op
www.iok.be/hemelwater of
www.iok.be/tankslag. Alle prijzen en voorwaarden zijn gegarandeerd voor offertes die opgemaakt en ondertekend zijn tot en met 30 juni 2022. Snel zijn is dus de boodschap!

 

Waarom hemelwaterput?

Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een kostbaar goed is. Een hemelwaterput helpt je om water op te vangen en te hergebruiken.
Dat is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar vormt ook een besparing op je waterfactuur. Elke liter gratis regenwater die je hergebruikt, is immers een liter kraantjeswater minder die je moet betalen!

 

Sanering stookolietank

Heel wat eigenaars die overschakelden op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten. Hier zijn grote
milieurisico’s aan verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten. Het is dan ook verplicht vanuit de Vlaamse overheid om je tank te laten saneren eens ze buiten
gebruik is.

 

Groepsaankoop hemelwateropvang en sanering stookolietank

Via de groepsaankoop kan je aan goede voorwaarden een kwalitatieve hemelwaterput laten installeren, eventueel in combinatie met de tankslag. Wil je enkel je stookolietank laten saneren? Ook dit kan via een aparte groepsaankoop. Neem rechtstreeks
contact op met de firma die gekozen is en verwijs naar de groepsaankoop van IOK. De firma maakt dan gratis een offerte op. Alle prijzen en voorwaarden zijn gegarandeerd voor offertes die opgemaakt en ondertekend zijn tot en met 30 juni 2022. Alle info vind
je op www.iok.be/hemelwater of
www.iok.be/tankslag
.

 

Meer info:

·        
Team duurzaamheid, 0471 62 32 98 - 0471 62 32 96,

duurzaamheid@gemeentemol.be

·        
Duurzaamheidsteam IOK, 014 56 27 88,
duurzaamheidsteam@iok.be,
www.iok.be/hemelwater, www.iok.be/tankslag
Dit bericht is onderhevig aan volgende e-maildisclaimer:
http://www.gemeentemol.be/disclaimerBron: 
-