Laatste bomvolle vaccinatieweek voor extra prikken

vrijdag, 14 januari, 2022

Deze en de volgende week wordt er in het vaccinatiecentrum nog dagelijks ‘volle bak’ gevaccineerd om alle uitgenodigde meerderjarigen die wensen een extra prik te geven. Hiermee voltooien we met groot succes de versnelde campagne om alle meerderjarigen aan bod te laten komen. De komende weken concentreert het vaccinatiecentrum zich vooral op het vaccineren van de 5- tot 11-jarigen. Daarnaast komen er nog sporadisch extra prikken aan bod en staan we klaar wanneer er door de hogere overheid beslist over een extra prik voor de 12- tot en met 17-jarigen. 

 

ü  Op dit moment heeft volgens www.laatjevaccineren.be 58,86% van alle 81.115 inwoners van eerstelijnszone Baldemore een extra prik ontvangen. Deze cijfers lopen enkele dagen achter op de reële situatie, aangezien wij in het vaccinatiecentrum werken met eigen registratiesoftware. We sturen onze cijfers telkens in bulk door naar de Vlaamse overheid.

 

ü  Wanneer we kijken naar de meerderjarige inwoners zitten we aan een extra prik van 72,37%. Bij de 18- tot 64-jarigen is het percentage 65,30%. Bij de 65-plussers heeft 93,29% inmiddels de extra prik gehad.

 

ü  In de categorie 18- tot 64-jarigen wordt er nog volop extra geprikt, waardoor deze cijfers de komende twee weken nog fors zullen stijgen. Een aantal inwoners stelde de extra prik uit naar een later moment door ziekte, quarantaine of examens aan de unief of hogeschool.

 

ü  Op dit moment heeft de overheid nog geen beslissing genomen over extra prikken voor 12- tot 18-jarigen. Wanneer deze beslissing valt, staat het vaccinatiecentrum klaar om snel het nodige te doen.

 

ü  Deze week vertrokken nog 385 uitnodigingen voor extra prikken naar meerderjarigen. Deze inwoners voldoen pas recent aan de vereiste tussentermijnen met hun basisvaccinatie. Zij kregen een uitnodiging voor een prikmoment eind januari. Als ze wensen kunnen zij – op voorwaarde dat de tussentermijn gerespecteerd blijft – hun prikmoment online zelf naar een vroegere beschikbare datum verschuiven.

 

ü  Woensdag 12 januari hebben de eerste 108 kinderen tussen 5 en 11 jaar een prik gekregen. Voor een eerste keer verliep dit bijzonder vlot. Het vaccinatiecentrum evalueerde het verloop en zal een aantal kleine praktische aanpassingen doorvoeren om het vaccineren van jonge kinderen nog verder te verbeteren.

 

ü  Inmiddels hebben ouders voor 1 kind op 3 een vaccinatieafspraak ingeboekt. Dagelijks stromen er nog grote aantallen boekingen binnen. Ouders hebben alle tijd om weloverwogen een beslissing te maken. Bij eventuele vragen kan je ook altijd bij je huisarts of kinderarts terecht.

 

ü  In tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën voorzien we voor deze leeftijdscategorie geen voorgeboekte afspraken, maar krijgen alle ouders – op basis van de opgestuurde vaccinatiecode – in alle vrijheid zelf de kans om al dan niet een afspraak te maken. We vaccineren kinderen op woensdagnamiddagen en zaterdagen. Zo krijgen ouders maximale mogelijkheden om dit eenvoudig in de agenda’s in te passen. Ouders met meerdere kinderen kiezen zelf of ze op hetzelfde tijdstip meerdere prikmomenten willen of met elk kind afzonderlijk komen.

 

ü  Ouders die beslist hebben om hun kind(eren) te laten vaccineren willen we ondersteunen om hun kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden. Hiervoor ontwikkelden we een online brochure die ouders in de aanloop naar de vaccinatie kunnen doornemen. De brochure bevat een visueel overzicht van het verloop van de vaccinatie en enkele praktische tips om kinderen voor te bereiden. Je vindt de brochure via volgende link: https://www.vaccinatiecentrumbaldemore.be/product/1704/bereid-je-kind-voor-op-vaccinatie

 

ü  Ook ‘herkansers’ blijven altijd welkom. De beschikbare tijdsloten voor 1ste prikken op woensdagavond 12 januari waren allemaal snel ingevuld. Wie nog niet gevaccineerd is, kan zich nog steeds eenvoudig aanmelden via het callcenter (014 38 90 47). Een mogelijk prikmoment is woensdagavond 2 februari.  

 

Meer info: 
vaccinatiecentrum Baldemore
014 38 90 47
Bron: 
EERSTELIJNSZONE BALDEMORE