Bvb: 20/03/2023
Bvb: 20/03/2023

Lezingenreeks: 'De gouden eeuw van Antwerpen, centrum van de protestante reformatie in de Nederlanden'

De zestiende eeuw was een periode van grondige religieuze omwentelingen. Verschillende protestantse stromingen zorgden ervoor dat de monopoliepositie van de katholieke kerk doorbroken werd. In Antwerpen kwamen al die vernieuwingstendensen samen. De stad groeide in de loop van de zestiende eeuw uit tot een kosmopolitische handelsmetropool waarin niet alleen goederen circuleerden, maar ook idee├źn afkomstig uit zowat alle windstreken. Een bloeiend cultureel leven droeg bovendien bij tot de emancipatie van de leken. Het lutheranisme, anabaptisme en calvinisme kenden in Antwerpen een sterke ontwikkeling.

Vanaf 1566 zorgde het politieke verzet tegen de Spaanse politiek in de Nederlanden voor een nauwe vervlechting van politiek en religie. Antwerpen zou zich ontwikkelen tot de virtuele hoofdstad van de Opstand. De wisselende politieke conjunctuur zorgde voor protestantse expansie en dan weer voor katholiek herstel. In de periode van de Calvinistische Republiek (1577-1585) ontwikkelde Antwerpen zich tot protestants centrum van internationaal belang. De val van Antwerpen luidde echter een dramatische ommekeer in. De sterk ontvolkte stad werd een bolwerk van de katholieke Reformatie.

Guido Marnef is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij is er voorzitter van het Departement Geschiedenis en tevens verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis. Zijn onderzoek heeft betrekking op de politieke, religieuze en culturele geschiedenis van de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw, met een speciale aandacht voor de thematiek van de Opstand tegen Spanje en de protestantse en katholieke Reformatiebewegingen.

De lezingen gaan door op drie donderdagen in februari, telkens van 20 tot 23 uur:
- 9 februari
- 16 februari
- 23 februari.
Voor deze lezingenreeks voorzien we ook een syllabus.

Inschrijven voor de volledige reeks kan via m,o,l,@,d,a,v,i,d,s,f,o,n,d,s,.,n,e,t, of via 014 72 56 75. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Info

Datum
do 9 feb 2023 tot do 23 feb 2023
Inschrijfdatum
Inschrijven t.e.m. 5-2-2023
Organisator
Prijs

30 euro 20 euro : Leden Davidsfonds, Heemkunde Mol en Gregoriuskoor

Categorie

Locatie Stratenplan Mol

Academie voor Muziek en Woord
Guido Gezellestraat 31 a

Contactinformatie

014 72 56 75