Info-Mol

“Onze allergrootste bewondering voor schooldirecties en leerkrachten”

donderdag, 28 mei, 2020

Niet op 2 juni maar pas vanaf vrijdag 5 juni mogen alle leerlingen van lager onderwijs in principe terug naar school. Dit wordt mogelijk dankzij de versoepeling van de veiligheidsvoorschriften de hogere overheid gisteren bekend maakte. Voor de volledige herstart van het kleuteronderwijs blijft de datum van dinsdag 2 juni behouden. De communicatie vanuit de federale overheid zet alle schooldirecties evenwel opnieuw aan het werk om hun opstartstrategie bij te sturen.

Pas in 2021-2022 nieuwe dansafdeling in Academie Muziek en Woord

donderdag, 28 mei, 2020

Onze Academie Muziek en Woord mag volgend schooljaar nog geen dansafdeling opstarten. Dat besliste de Vlaamse overheid. Het aanvraagdossier kreeg een negatieve beoordeling, waardoor we de opstart noodgedwongen met minstens een schooljaar moeten uitstellen. Het gemeentebestuur blijft evenwel vastberaden om in september 2021 alsnog te kunnen starten. De bemerkingen van de Vlaamse overheid voor het ingediende aanvraagdossier helpen ons om de komende maanden een completer en sterker onderbouwd dossier in te dienen. We beschouwen de feedback op deze eerste aanvraag dan ook als een uitstekende leerschool.

Dankjewel bedrijven en organisaties voor tablets en laptops

donderdag, 28 mei, 2020

Dankjewel bedrijven en organisaties voor tablets en laptops

Het gemeentebestuur dankt alle bedrijven en organisaties die tablets en laptops schonken voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. Dankzij deze giften konden we al heel wat kinderen blij maken. De laptop verbindt de kinderen en jongeren met hun school. Zo vermijden we dat zij een leerachterstand oplopen en dragen we bij aan hun toekomst. Wie een laptop wil doneren, kan nog steeds terecht op www.gemeentemol.be/laptopdoneren.

Vrije inschrijvingsperiode basisscholen verloopt digitaal en start op 29 mei

donderdag, 28 mei, 2020

Vrije inschrijvingsperiode basisscholen verloopt digitaal en start op 29 mei

 

Extra ruimte voor veilige terrassen na heropening horeca

woensdag, 27 mei, 2020

Om de heropening van de horecazaken veilig en succesvol te laten verlopen, krijgen alle horecazaken in onze gemeente de kans om hun terras voor deze zomer uit te breiden. Horecazaken die dit wensen, vullen best zo snel mogelijk het e-formulier in op www.gemeentemol.be/uitbreidinghoreca. We bekijken dan op maat van elke horecazaak welke uitbreiding haalbaar is. De uitbreiding mag uiteraard de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengen. Vanaf de heropening van de horeca maken we de Corbiestraat tussen het Rondplein en de Boerenkrijgstraat tot eind augustus verkeersvrij.

Wil jij als vrijwilliger een handje helpen met de mondmaskers?

woensdag, 27 mei, 2020

Het samenstellen van een mondmaskerpakket voor elk gezin vraagt heel wat handenarbeid. Afhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont, moeten we een pakket samenstellen met het juiste aantal mondmaskers, filterbonnen, een begeleidende brief en een infomagazine. In totaal gaat het voor onze gemeente om meer dan 33.000 mondmaskers en 16.000 pakketten.

 

Samenstellen en bedelen

Gemeentebestuur werft coronaveilig aan

woensdag, 27 mei, 2020

Het gemeentebestuur paste de aanwervingsprocedure aan om sollicitanten veilig te kunnen ontvangen en beoordelen. Zo gaan alle sollicitatiegesprekken en examens door in de Podiumzaal ’t Getouw. De normale capaciteit van deze zaal bedraagt meer dan 400 personen waardoor we nu gegarandeerd voldoende afstand kunnen bewaren. Daarnaast nemen we nog andere maatregelen.

Loting aangepast programma Grabbelpas afgerond, betaal tijdig je activiteiten!

dinsdag, 26 mei, 2020

Op 25 mei vond de loting plaats van het aangepast grabbelpasprogramma voor de zomervakantie. Zeer veel ouders schreven hun kinderen in en ook nu waren de activiteiten voor kleuters het populairst. Op 26 mei vinden zij in het winkelmandje van de webshop het resultaat terug. De inschrijven zijn pas definitief na betaling. Hiervoor heb je de tijd tot vrijdag 29 mei (23.59 uur). Betaal je te laat? Dan worden alle inschrijvingen geannuleerd. Het verdere verloop van Grabbelpas geldt onder voorbehoud van de actuele coronamaatregelen. Meer info vind je op www.gemeentemol.be/corona.

Positief rapport voor eerste dinsdagmarkt: bedankt aan marktkramers én bezoekers!

dinsdag, 26 mei, 2020

De eerste dinsdagmarkt sinds de uitbraak van het coronavirus verliep uiterst positief. De markt zag er volledig anders uit dan normaal: de marktkramers stonden slechts aan één zijde van het marktparcours opgesteld. De bezoekers volgden verplicht éénrichtingsverkeer. Het maximumaantal bezoekers was begrensd op 300 personen. Politie en stewards leidden alles in goede banen. Hieronder vind je het eerste rapport van onze marktleiders: 

Galbergen en speelpleintjes stapsgewijs opnieuw open vanaf woensdag 27 mei

dinsdag, 26 mei, 2020

Vanaf woensdag 27 mei stellen we onze speelterreinen stapsgewijs opnieuw open. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich weer uitleven in de speeltuin van Galbergen en de speelpleintjes in de buurt. We halen de huidige borden en linten weg en vervangen ze door nieuwe regels. Hou de affiches zeker goed in de gaten bij je bezoek!

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat lokale buurtspeeltuinen en grotere speeltuinen in open lucht opnieuw open mogen vanaf woensdag 27 mei. Uiteraard gelden ook hier veiligheidsmaatregelen:

Pagina's